Rack รหัส R 613530

                                 ขนาด กว้าง 60 x ยาว 135 x สูง 300 ซ.ม.ชั้นวางอุตสาหกรรมหนัก สามารถรับน้ำหนัก  ได้มากถึง 1,000-2,000 กิโลกรัมตามความเหมาะสม ของลูกค้า เหมาะกับโรงงานไว้สำหรับจัดเก็บคลัง                                           สินค้าเพื่อความสะอาด และสะดวกในการเลือกใช้

 
 
 

33785

 

                                                                        Rack รหัส R 613530

                               ขนาด กว้าง 60 x ยาว 135 x สูง 300 ซ.ม.ชั้นวางอุตสาหกรรมหนัก สามารถรับน้ำหนัก             ได้มากถึง 800-1,000 กิโลกรัมตามความเหมาะสม ของลูกค้า เหมาะกับโรงงานไว้สำหรับจัดเก็บคลัง                                                         สินค้าเพื่อความสะอาด และสะดวกในการเลือกใช้