ชั้นหน้าเดียว บาง สูง 120 ซม. รหัส PS-SL912

ชั้นหน้าเดียว บาง สูง 150 ซม. รหัส PS-SL915

ชั้นหน้าเดียว บาง สูง 180 ซม. รหัส PS-SL918

ชั้นสองหน้า บาง สูง 120 ซม. รหัส PS-ST912

ชั้นสองหน้า บาง สูง 150 ซม. รหัส PS-ST915

ชั้นสองหน้า บาง สูง 180 ซม.รหัส PS-ST918