ชั้นหน้าเดียว บาง สูง 120 ซม.

ชั้นหน้าเดียว บาง สูง 150 ซม.

ชั้นหน้าเดียว บาง สูง 180 ซม.

ชั้นสองหน้า บาง สูง 120 ซม.

ชั้นสองหน้า บาง สูง 150 ซม.

ชั้นสองหน้า บาง สูง 180 ซม.