ชั้นหน้าเดียวหนาสูง 150 ซม.มีทั้งหมด 3 ขนาด คลิกที่รูป

ชั้นหน้าเดียวหนาสูง 180 ซม. มีทั้งหมด 3 ขนาด คลิกที่รูป

ชั้นหน้าเดียวหนา 200 ซม.

ชั้นสองหน้า หนา สูง 150 ซม. มีทั้งหมด 3 ขนาด คลิกที่รูป

ชั้นสองหน้า หนา สูง 180 ซม. มีทั้งหมด 3 ขนาด คลิกที่รูป

ชั้นสองหนา หนา สูง 200 ซม.