ชั้นหน้าเดียวหนาสูง 150 ซม.

ชั้นหน้าเดียวหนาสูง 180 ซม

ชั้นหน้าเดียวหนา 200 ซม.

ชั้นสองหน้า หนา สูง 150 ซม.

ชั้นสองหน้า หนา สูง 180 ซม.

ชั้นสองหนา หนา สูง 200 ซม.

ชั้นสองหน้า 45x90x150 cm.