ตู้แช่ รหัส FZC6512

ตู้แช่ รหัส FZI6512

ตู้แช่ รหัส F2D

ตู้แช่ รหัส F3D

ตู้แช่ รหัส F2DF

ตู้แช่ รหัส FZP5582

ตู้แช่ รหัส FZS7513

ตู้แช่ รหัส FZS7313

ตู้ทำน้ำแข็ง/สินค้าหมด

ตู้แช่ไวน์