โต๊ะสแตนเลส 110x230x75 cm. รหัส PS-T1123

โต๊ะสแตนเลส 2 ชั้น มีชั้นลอย 110x230x75 cm. รหัส PS-T31123

โต๊ะสแตนเลส 2 ชั้น 110x230x75 cm. รหัส PS-T21123

โต๊ะสแตนเลส 70×110 cm. รหัส PS-T7011

ชั้นซี่สแตนเลส 4 ชั้น 50x150x150 cm. รหัส PS-C15015

ชั้นทึบสแตนเลส 4 ชั้น 50x150x150 cm. รหัส PS-C25015

ชั้นซี่สแตนเลส 3 ชั้น 40x80x100 cm. รหัส PS-C4080

สเตชั่นสแตนเลส 50x50x80 cm. รหัส PS-K5080