dy

Rack รหัส R 72320

 ขนาด กว้าง 70 x ยาว 230 x สูง 200 ซ.ม.ชั้นวางอุตสาหกรรมหนัก สามารถรับน้ำหนัก

ได้มากถึง 800-1,000 กิโลกรัมตามความเหมาะสม ของลูกค้า เหมาะกับโรงงานไว้สำหรับจัดเก็บคลังสินค้าเพื่อความสะอาด และสะดวกในการเลือกใช้