Selective-Pallet-Racking-System

 Rack  รหัส  PS- R12730

ขนาด กว้าง 100 x ยาว 270 x สูง 300 ซ.ม. ชั้นวางอุตสาหกรรมหนัก สามารถรับน้ำหนัก

ได้มากถึง 500-1,000  กิโลกรัมตามความเหมาะสม ของลูกค้า เหมาะกับโรงงานไว้สำหรับจัดเก็บคลังสินค้าเพื่อความสะอาด และสะดวกในการเลือกใช้